Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

1994: înfiinţare MEDIA ONE, ca studio de creaţie publicitară;

În prezent: cu o experienţă de peste 20 de ani în consultanţă, management, resurse umane şi comunicare, Media One are un portofoliu bogat de proiecte dezvoltate pentru autorităţile publice din România;

Parteneriate consolidate cu instituţii publice internaţionale;

Derularea si implicarea în iniţiative instituţionale majore cu recunoaştere la nivel naţional şi a proiectelor cu finanţare din Instrumente Structurale, în special POS DRU:

 

campania Ş.A.N.S.A.

Proiectul a constituit un amplu demers adresat unui grup ţintă format din femei, operatori mass-media, manageri şi personal al autorităţilor publice şi personal al organizaţiilor societăţii civile, pentru conştientizarea cu privire la drepturile pe care femeile şi grupurile vulnerabile le au în integrarea în piaţa muncii şi în societate.

 

Proiectul GREEN JOBS

A contribuit Ia crearea sistemului de identificare şi înregistrare a locurilor de muncă verzi în România şi Ia identificarea instrumentelor necesare stimulării înfiinţării unor astfel de locuri de muncă, în vederea creşterii capacităţii serviciilor publice de ocupare de a anticipa şi gestiona schimbările de pe piaţa muncii, în acord cu cerinţele Comisiei Europene, conţinute în Comunicarea „Europa 2020″.

 

Proiectul „SPO LOCAL – DIRECT ACCESIBIL”

are drept obiectiv îmbunătăţirea serviciilor oferite de Serviciul Public de Ocupare persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. În cadrul proiectului se crează un sistem electronic care simplifică accesul publicului şi al angajaţilor la orice informaţii sau documente relevante din cadrul instituţiei.

 

Proiectul „Competenţe şi servicii pentru Europa 2020 PES.EU2020″

se adresează personalului Serviciului Public de Ocupare la nivel local şi are drept obiectiv modernizarea SPO şi adaptarea instituţiei la cerinţele Uniunii Europene. În cadrul proiectului se pune accentul pe creşterea competenţelor profesionale ale personalului SPO prin formarea profesională aliniată priorităţilor Europa 2020 şi prin crearea unor instrumente menite să dezvolte şi să îmbunătăţească permanent aptitudinile angajaţilor.

 

Proiectul „Şansa ta pentru un viitor mai bun: EDUCAŢIA!”

se adresează unui grup de 578 persoane, majoritatea copii, din regiunile Centru şi Sud Muntenia şi îşi propune să contribuie într-o manieră directă şi eficientă la corectarea fenomenului de abandon şcolar creând în acest sens 4 centre educaţionale pilot.

 

Proiectul „incluziune şi coeziune socială prin metode alternative de educaţie”

se adresează unui grup de 578 persoane, majoritatea copii, din regiunile Sud Muntenia şi Nord Est şi îşi propune să contribuie într-o manieră directă şi eficientă la corectarea fenomenului de abandon şcolar creând în acest sens 4 centre educaţionale pilot.

 

Proiectul „Performanţă pentru angajaţi”

se adresează celor 3600 de angajaţi din cele 8 regiuni de dezvoltare vizate de proiect, adică: Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest şi Bucureşti-Ilfov şi îşi propune să acopere nevoia de calificare a angajaţilor prin cursuri de formare profesională adaptate cerinţelor de pe piaţa muncii la nivel local, regional şi naţional.

 

Proiectul „Calificare pentru dezvoltare şi şanse pentru femei CALIFEM”.

se adresează unui grup de 616 persoane, din regiunile Bucureşti-Ilfov, Nord Est şi Sud-Vest Oltenia si îşi propune să contribuie într-o manieră directă si eficientă la dezvoltarea capitalului uman prin cursuri de calificare profesională şi de iniţiere adaptate cerinţelor de pe piaţa muncii.

Media One
Str. Nicolae Mavrogheni nr.1, Sector 3, Bucuresti
Responsabil proiect: Razvan Ciobanu
e-mail: razvan.ciobanu@mediaone.ro
Site: www.mediaone.ro