Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Asociatia Tinerii Manageri este o organizatie romaneasca neguvernamentala, non-profit, infiintata in anul 2011 din dorinta de a sprijini si promova politicile europene in domeniul ocuparii si sa faciliteze accesarea fondurilor structurale. Serviciile sunt furnizate de personalul angajat sau de colaboratori de inalta calificare in domeniile: social, educational, juridic, antreprenorial, cultural. organizatie neguvernamentala relativ noua, insa are toate datele sa devina un important actor local si regional in promovarea dezvotarii socio-economice, in sustinerea initiativelor antreprenoriale si accesare de fonduri europene, inclusiv consultanta pentru scrierea unor proiecte de calitate in regiune. Principala activitate a organizatiei consta in furnizarea de servicii de formare profesionale de calitate si servicii de ocupare in colaborare cu Serviciul Public de Ocupare dar si cu alte organizatii de profil private. Astfel, organizatia si-a propus actionarea in toate domeniile pentru a crea un mediu favorizant infiintarii, functionarii, dezvoltarii si perfectionarii micilor intreprinzatori si in realizarea de cursuri de pregatire, formare profesionala sau perfectionare pentru intreprinzatori, salariati, someri sau diverse persoane interesate sa-si insuseasca o noua profesie, sa se perfectioneze in cea existenta sau sa participe la programe de formare profesionala.

 

Proiecte:

  1. „Parteneriat Public – Privat pentru Formare Continuă Performantă” – PPPFCP

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea si diversificarea tipurilor de servicii furnizate clientilor, prin simplificarea accesului la serviciile de formare oferite si fluidizarea schimbului de informatii, cuprinzand Serviciul Public de Ocupare (SPO) din 4 regiuni de dezvoltare ale Romaniei: Centru, Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia. Pe termen lung, proiectul genereaza efecte pozitive ca urmare a realizarii unei abordari si unor metode de armonizare a ofertei cu cererea de formare profesionala: cresterea motivatiei pentru dezvoltarea profesionala, interconectarea furnizorilor serviciilor de formare profesionala si a agentiilor de formare profesionala locale si regionale ducand astfel la cresterea calitatii, eficientei si transparentei SPO. Astfel se urmareste asigurarea accesului facil al clientilor grupului tinta la serviciile de formare prin realizarea unui parteneriat activ pentru modernizarea serviciului public de formare profesionala ce stimuleaza mobilitatea fortei de munca prin oferirea de pachete de programe de formare profesionale. De asemenea se urmareste simplificarea schimbului de informatii intre membrii grupului tinta, asigurand intreconectarea acestora printr-un sistem informatic.

 

  1. Formare profesională continua” – CALITATE IN SPO

Cresterea nivelului de perfectionare a 760 functionari ai SPO, prin actualizarea competentelor in ocupatii relevante pentru profilele vizate de proiect, intr-o perioada de 18 luni. Prin perfectionarea si actualizarea competentelor personalului SPO din toata tara, proiectul “Formare profesională continuă – CALITATE IN SPO” contribuie in mod concret la realizarea obiectivului operational al Domeniului major de interventie 4.2 al POSDRU.

Asociatia Tinerii Manageri
Loc. Slatina, Str. Pacii, Nr.5,, Bl.5, Sc. C, Ap.4, Jud. Olt
Respopnsabil proiect: Carmen Oglakci