Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bihor este serviciul public deconcentrat care asigura, la nivelul Judetului Bihor, implementarea masurilor de prevenire a somajului, a masurilor de stimulare a ocuparii fortei de munca, protectia sociala a persoanelor neincadrate in munca, organizeaza si realizeaza activitatea de ocupare si formare profesionala.
Pe baza diverselor protocoale incheiate cu parteneri publici si privati, implicati pe piata fortei de munca, AJOFM Bihor desfasoara programe de consiliere si orientare profesionala si organizeaza cursuri de formare profesionala.
AJOFM Bihor organizeaza, coordoneaza si realizeaza la nivel judetean, activitatea de ocupare a fortei de munca si de protectie sociala a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, asigura implementarea masurilor de prevenire a somajului.

De asemenea, AJOFM Bihor:

 • asigura si coordoneaza aplicarea politicilor in domeniul ocuparii si formarii profesionale;
 • organizeaza, presteaza si finanteaza, in conditiile legii, servicii de ocupare si formare profesionala a fortei de munca neincadrate prin compartimentele de specialitate si prin prestatorii de servicii;
 • coordoneaza si asigura realizarea prestatiilor pentru infaptuirea politicii de ocupare si circulatie a fortei de munca pe plan intern si international;
 • inregistreaza si analizeaza dosarele conform ofertelor angajatorilor straini;
 • organizeaza si asigura, prin serviciile de specialitate, informarea, consilierea si orientarea profesionala a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca in vederea ocuparii si realizarii echilibrului intre cererea si oferta de forta de munca.
 • Serviciile oferite de AJOFM Bihor prin intermediul personalului propriu se adreseaza atat persoanelor fizice cat si celor juridice si constau in:
 • informarea, orientarea si consilierea profesionala a persoanelor neincadrate in munca precum si a altor persoane, in vederea gasirii unui loc de munca;
 • medierea intre cererea si oferta pe piata muncii;
 • calificarea si recalificarea persoanelor neincadrate in munca;
 • cofinantarea programelor de formare profesionala a personalului propriu;
 • stabilirea si plata, potrivit legii, a drepturilor de protectie sociala a persoanelor neincadrate in munca si a altor categorii socio-profesionale;
 • aplicarea masurilor de stimulare pentru crearea de noi locuri de munca;
 • stimularea angajarii absolventilor si a altor categorii de persoane, in conditiile legii.

Activitatea AJOFM Bihor este în acord cu liniile directoare ale Strategiei Europene de Ocupare a Forţei de Muncă. In acelasi timp, AJOFM Bihor organizeaza burse ale locurilor de munca prin care intermediaza direct intalnirea angajatorilor ce dispun de locuri de munca vacante cu persoanele interesate aflate in cautarea unui loc de munca, in conformitate cu cerintele ofertantilor si cu pregatirea solicitantilor.
Date de contact:

Oradea, str. Transilvaniei nr. 2
Fax: 0259435802
Telefon:0259436821; 0359800960
www.bihor.anofm.ro