Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Despre A.J.O.F.M. ARAD

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Arad asigurã implementarea la nivel judeţean a mãsurilor de prevenire a şomajului, protecţia socialã a persoanelor neîncadrate în muncã, organizeazã şi coordoneazã activitatea de ocupare şi de formare profesionalã a forţei de muncã.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor, AJOFM Arad coopereazã cu autoritãţile administraţiei publice locale, cu organizaţiile guvernamentale, cu societatea civilã, cu furnizorii de ocupare din domeniul privat, precum şi cu partenerii sociali.

AJOFM Arad realizeazã, în principal, urmãtoarele activitãţi:
a) informarea şi consilierea profesionalã;
b) medierea muncii;
c) formarea profesionalã;
d) consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activitãţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri;
e) completarea, în condiţiile legii, a veniturilor salariale ale persoanelor cãrora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţia de şomaj şi care se angajeazã pentru program normal de lucru, conform prevederilor legale în vigoare;
f) stimularea mobilitãţii forţei de muncã;
g) stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncã a şomerilor;
h) stimularea angajatorilor care încadreazã în muncã persoane în baza unui contract de ucenicie la locul de muncã;
i) acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã;
j) efectuarea plãţii drepturilor de protecţie socialã ce se suportã din bugetul asigurãrilor de şomaj, potrivit legii;
k) efectuarea plãţii creanţelor salariale ce se suportã din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, în limitele şi în condiţiile prevãzute de lege.
l) realizarea recrutãrii şi plasãrii forţei de muncã în strãinãtate.

ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZA ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA A.J.O.F.M. ARAD:

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca este organizata si functioneaza potrivit Legii nr.202/2006, modificata si complatata prin O.U.G. 84/2006, O.U.G. 28/2007 si Legea nr. 271/2007, Statutul A.N.O.F.M. aprobat prin H.G. nr. 1610/2006, modificata si completata prin H.G. 640/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, regulamentul-cadru de organizare si functionare precum si structurii organizatorice aprobata de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.

PROGRAM DE FUNCTIONARE:

Luni – Joi: 8:00 – 16:30
Vineri: 8:00 – 14:00

PROGRAM DE AUDIENTE:
Director Executiv Marinel Hentes

Marti: 12.00 – 14.00
Joi: 12.00 – 14.00

Date de contact

Arad, Str. Calugareni, nr. 1A,
tel. 0257-211791, 0257-211230,
fax: 0257-264633, 0257-214311,
e-mail ajofm@ar.anofm.ro
www.arad.anofm.ro