Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Obiectivul general: Cresterea calitatii, eficientei si transparentei Serviciului Public de Ocupare prin crearea unei baze de date centralizate a documentelor gestionate de SPO. Pe termen lung, proiectul genereaza efecte pozitive asigurand cresterea calitatii serviciilor oferite de SPO prin eliminarea documentelor fizice ceea ce se concretizeaza in reducerea considerabila a costurilor organizationale. De asemenea asigura eliminarea activitatilor de cautare in arhive fizice vaste, etapa consumatoare de timp si de efort.

Grupul tinta a fost stabilit la 3 agentii de ocupare sprijinite din 3 regiuni diferite (Vest, Centru, Nord-Vest).

Prin implementarea proiectului atat institutiile SPO implicate in proiect cat si personalul propriu al acestora vor beneficia de eficientizarea activitatilor zilnice ca urmare a organizarii documentelor şi formei de stocare, posibilitatii crearii, modificarii şi regasirii rapide a informatiilor, controlul proceselor si documentelor aferente acestora, accesul la dosarul propriu al clientilor SPO asigurand eliminarea cozilor formate la ghiseele SPO.

Efecte/rezultate pozitive pe termen lung: creşterea productivităţii muncii, reducerea la minim a timpilor de circulatie a documentelor și a timpilor de răspuns la solicitările angajatorilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

 

Obiective specifice:

  • OS1 – Elaborarea de studii si proceduri la nivelul celor 3 SPO-uri din regiunile Vest, Centru si Nord-Vest privind organizarea eficienta si fluxurile de lucru din cadrul acestora, cu impact asupra imbunatatirii serviciilor furnizate clientilor SPO;
  • OS2 – Implementarea unui sistem de arhiva electronica in fiecare din cele 3 SPO pentru eficientizarea activitatilor, controlul documentelor la nivel institutional si oferirea accesului direct a clientilor SPO la dosarele proprii, inclusiv prin intermediul terminalelor infochiosc disponibile;
  • OS3 – Dezvoltarea de actiuni pentru o mai buna vizibilitate a SPO-ului din cele 3 regiuni de dezvoltare a Romaniei – Vest, Centru si Nord-Vest, prin actiuni de promovare si publicitate privind serviciile pe care le ofera clientilor SPO.

 

 

Proiectul contribuie direct la unul din obiectivele specifice POSDRU, imbunatatirea Serviciului Public de Ocupare pentru cele 3 SPO-uri vizate de acest proiect, din 3 regiuni de dezvoltare diferite. Astfel, proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al POSDRU prin promovarea masurilor active de ocupare, oferind oportunitati de participare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva. Se urmareste asigurarea unui acces facil al somerilor pe piata muncii prin modernizarea serviciului public de ocupare ce ofera servicii integrate de informare si de mediere multi-regionala a muncii.

Contributia la atingerea obiectivelor AP si DMI: Proiectul propus contribuie la indeplinirea obiectivului general al AP4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare si obiectivelor DMI 4.1 “Intarirea capacitatii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare” printr-o actiune integrata la nivelul a 3 SPO judetene. Studierea si imbunatatirea fluxurilor si procedurilor de lucru la nivelul SPO, instrumentele informatice introduse – solutia de arhivare electronica, solutia de tip infochioscuri, solutia de eliberare numere de ordine, precum si scanarea si arhivarea electronica a documentelor contribuie la modernizarea SPO si astfel la imbunatatirea si diversificarea tipurilor de servicii oferite clientilor. Astfel, se va realiza cresterea calitatii, eficientei si transparentei serviciilor de ocupare furnizate de fiecare SPO la nivel judetean. Un SPO performant contribuie la accesul facil al persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca la servicii de mediere, consiliere si formare profesionala, facilitand astfel cresterea gradului de ocupare a fortei de munca.