Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

INCHIDEREA PROIECTULUI POSDRU /180/4.1/S/155357 – „GET-SPO”


COMUNICAT DE PRESĂ

INCHIDEREA PROIECTULUI POSDRU /180/4.1/S/155357 – „GET-SPO”

 

Vineri, 18 decembrie 2015, la Hotel Central Best Western Arad, va avea loc conferința de închidere a proiectului „GET-SPO”, beneficiar fiind Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Arad. Beneficiarul a procedat la implementarea proiectului împreună cu următorii parteneri: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor, S.C. Media One S.R.L. și Asociația Tinerii Manageri.

La eveniment sunt invitați să participe reprezentanți din patea beneficiarului și ai partenerilor, reprezentanți ai massmedia și ai autorităților publice locale, persoane direct interesate de activitatea SPO.

În cadrul conferinței se va prezenta scopul și obiectivele proiectului, activitățile derulate, indicatorii realizați, modul de implementare, rezultatele obținute și acțiunile de sustenabilitate ce urmează să fie derulate în perioada următoare.

Obiectivul general vizat de proiect este creșterea calității eficienței și transparenței Serviciului Public de Ocupare prin crearea unei baze de date centralizate a documentelor gestionate de SPO.

În perioada de implementare proiectului, instituțiile SPO implicate au beneficiat de eficientizarea activităților zilnice, ca urmare a noului sistem de arhivare ce dă posibilitatea creării, modificării și identificării rapide a informațiilor. Noul sistem de arhivare optimizează controlul proceselor și documentelor aferente, facilitează accesul la dosarul propriu al clienților SPO, asigură eliminarea supraaglomerării ghișeelor SPO.

Fiind vorba de un sistem de arhivare electronică, proiectul va duce în timp la eliminarea documentelor fizice, respectiv la reducerea considerabilă a costurilor organizaționale precum și a altor activități consumatoare de timp.

Proiectul POSDRU/180/4.1/S/155357 –GET SPO este cofinanțat din Fondul Social European, prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 4- Modernizarea Serviciului Public de Ocupare, Domeniul Major de intervenție 4.1 –Întărirea capacității pentru furnizarea serviciilor de ocupare

Contact

Adriana Moțiu – Manager Proiect

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Arad

Tel.: 0257.211.230, e-mail: ajofm@ar.anofm.ro, www.getspo.ro

Descarca fisier PDF: INCHIDEREA PROIECTULUI POSDRU 1804-1S155357-GET-SPO

 

Video Conferinta de Inchidere: video1 , video2

 

Comments are closed.