Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Implementarea soluţiilor de arhivare electronică şi evaluare a gradului de satisfacţie a clienţilor SPO în cadrul proiectului „GET-SPO”


COMUNICAT DE PRESĂ
Implementarea soluţiilor de arhivare electronică şi evaluare a gradului de satisfacţie a clienţilor SPO în cadrul proiectului „GET-SPO”.

În luna octombrie s-au derulat activităţile de implementare a soluţiilor de arhivare electonică în cadrul proiectului „GET-SPO”, implementat de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Arad, în parteneriat cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov, S.C Media One S.R.L. şi Asociaţia Tinerii Manageri.Au fost implementate şi testate soluţiile de arhivare electronică cu subcomponente de afişare publică securizată a informaţiilor in fiecare SPO aflat în parteneriat.Au fost instalate soluţiile customizate de arhivare şi s-a oferit acces securizat pe echipamentele de tip infochioşc în agenţiile de ocupare. Sesiunile de customizare şi instruire s-au derulat la sediul fiecarui partener astfel:

  • 07 octombrie – customizare şi instruire AJOFM Brasov
  • 13 octombrie – customizare şi instruire AJOFM Bihor
  • 15 octombrie – customizare şi instruire AJOFM Arad

Au fost derulate sesiuni preliminare de instruire cu privire la utilizarea aplicaţiilor de evaluare a gradului de satisfacţie a clienţilor SPO astfel:

  • 22 octombrie – AJOFM Brasov
  • 23 octombrie – AJOFM Bihor  si AJOFM Arad

Obiectivul general vizat de proiect este creşterea calităţii, eficienţei şi transparenţei Serviciului Public de Ocupare (SPO) prin crearea unei baze de date centralizate a documentelor gestionate de SPO. Pe termen lung, proiectul va genera efecte pozitive asigurând creşterea calităţii serviciilor oferite de SPO prin eliminarea documentelor fizice ceea ce se va concretiza în reducerea considerabilă a costurilor organizaţionale precum şi a altor activităţi cosumatoare de timp. Proiectul POSDRU/180/4.1/S/155357 – „GET-SPO” este cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, Axa prioritară 4 – Modernizarea Serviciului Public de Ocupare, Domeniul Major de intervenit 4.1. – Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare.

Contact
Motiu Adriana – Manager proiect; Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Arad, Tel.: 0257.211.230, e-mail: aiofm@ar.anofm.ro; www.getspo.ro;

Comunicat in format PDF aici: COMUNICAT AJOFM Arad – GETSPO – 19 noiembrie

Comments are closed.