Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Implementarea soluţiilor de arhivare electronică şi evaluare a gradului de satisfacţie a clienţilor SPO în cadrul proiectului „GET-SPO”


În luna octombrie 2015 s-au derulat activităţile de implementare a soluţiilor de arhivare electronică în cadrul proiectului „GET-SPO”, implementat de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Arad, în parteneriat cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov, S.C Media One S.R.L. şi Asociaţia Tinerii Manageri.

În cadrul proiectului „GET-SPO”, au fost implementate şi testate soluţiile de arhivare electronică cu subcomponente de afişare publică securizată a informaţiilor în fiecare SPO aflat în parteneriat.

Au fost instalate soluţiile customizate de arhivare şi s-a oferit acces securizat pe echipamentele de tip infochioşc în agenţiile de ocupare. Sesiunile de customizare şi instruire s-au derulat la sediul fiecărui partener, pe 07 octombrie la AJOFM Braşov, pe 13 octombrie la AJOFM Bihor şi 15 octombrie la AJOFM Arad.

Au fost derulate sesiuni preliminare de instruire cu privire la utilizarea aplicaţiilor de evaluare a gradului de satisfacţie a clienţilor SPO, pe 22 octombrie la AJOFM Braşov şi 23 octombrie AJOFM Bihor şi AJOFM Arad.

Comments are closed.